Zabieg przeprowadzany jest w atmosferze relaksu na wygodnym fotelu kosmetycznym. Na stymulowane partie ciała zakładane są kilkanaście nakładek (elektrod) połączonych z urządzeniem (w razie potrzeby można przykryć się kocem). Wprowadzany jest odpowiedni program i czas stymulacji, po czym delikatnie wpuszczane są impulsy elektryczne do elektrod, które wnikają w głąb mięśnia powodując ich kurczenie i rozkurczanie. W czasie zabiegu stopniowo zwiększana jest moc impulsów, gdyż mięśnie szybko przyzwyczajają się do jego intensywności. Podczas działania urządzenia widoczna jest praca mięśni. Zabieg kończy się samoczynnym wyłączeniem aparatu. Jest całkowicie bezbolesny, skurcze są przyjemne, a sesje relaksują.